تحقیق سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

مطالب دیگر:
🔗فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد سایت پلان آپارتمان مسکونی 7 طبقه کامل قابل ویرایش🔗پروژه کامل اتوکد منزل مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش🔗پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 7 طبقه دارای نما و سایت پلان قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش🔗ف ایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش🔗فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش🔗پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 5 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه آخر آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل رد شده از پله قابل ویرایش🔗پروژه کامل اتوکد مجموعه شهرک مسکونی با ساختمان های ویلایی با مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش🔗فایل اتوکد پلان معماری طبقه آخر آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش
تحقیق سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران|35017859|izx
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 184 بخشی از متن تحقیق: مقدمه سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 184


بخشی از متن تحقیق:

مقدمه
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند....

فهرست مطالب

فصل اول
سازمان تجارت جهاني
مقدمه
مباني نظري
نظريه مركانتيليسم (سوداگري)
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
نظريه مزيت نسبي ريكاردو
نظريه هزينه فرصت
نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين
نظريه مزيت نسبي ليندر
آزمون تجربي لئونتيف
موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم
روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)
اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني
ساختار سازمان تجارت جهاني
الحاق به سازمان تجارت جهاني
رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه
اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني
موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهانی
فصل دوم
ايران و سازمان تجارت جهاني
مقدمه
مذاكرات با اتحاديه اروپا
الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق
قانون اساسي
مقررات صادرات و واردات
مقررات گمركي
مقررات ارزي
قوانين مالياتي
كليات الزامات ايران در فرايند الحاق
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
الزامات الحاق ايران نسبت به گات
موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس
دسترسي به بازار
الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار
موافقتنامه كشاورزي
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي
موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي
موافقتنامه منسوجات و پوشاك
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي
موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت
موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري
موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ
موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها
ساير اقدامات حمايتي و اضطراري
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي
موافقتنامه ارزش گذاري گمركي
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي
موافقتنامه بازرسي پيش از حمل
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل
موافقتنامه قواعد مبدأ
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ
موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات
موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري
موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف
موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي
موافقتنامه خريد دولتي
سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني
تجارت و محيط زيست
موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت
تسهيل تجاري
شفافيت خريدهاي دولتي
منابع و مآخذ